Arbeidsmarkt raakt verder gespannen

In het vierde kwartaal van 2017 is het aantal banen met 57 duizend toegenomen. Verder steeg het aantal vacatures in het afgelopen kwartaal met 14 duizend en daalde het aantal werklozen met 29 duizend. Hierdoor is voor het eerst na de periode 2007-2008 weer sprake van een relatief gespannen arbeidsmarkt. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt.

 

Arbeidsmarkt relatief gespannen
Doordat het aantal vacatures oploopt, terwijl het aantal mensen dat werkloos is afneemt, neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Tegenover elke openstaande vacature staan in het vierde kwartaal van 2017 gemiddeld 1,8 personen die geen betaald werk hebben maar daar wel direct voor beschikbaar zijn en ook recent gezocht hebben (definitie van de International Labour Organization, ILO). Hierdoor verkeert de arbeidsmarkt nu voor het eerst sinds de hoogconjunctuur van 2007-2008 weer in de fase van een gespannen arbeidsmarkt. Dit betekent dat de vraag naar arbeid bovengemiddeld is en het beschikbare aanbod van arbeid relatief laag is. Toch is de arbeidsmarkt nog niet zo krap als in 2008. Toen waren er per openstaande vacature 1,3 werklozen.

De spanningsmeter arbeidsmarkt van het CBS geeft voor het eerst in negen jaar de kwalificatie ‘gespannen arbeidsmarkt’ aan. Sinds het tweede kwartaal 2014 loopt de spanning op de arbeidsmarkt op. De spanningsmeter arbeidsmarkt is een grafische weergave van de spanning op de arbeidsmarkt. Spanning volgt uit de balans tussen vraag naar extra arbeid en het beschikbare aanbod hiervan.

Sterkste toename banen sinds 2008
In het vierde kwartaal van 2017 is het aantal banen met 57 duizend toegenomen. De laatste keer dat er meer banen bijkwamen, was in het eerste kwartaal van 2008. Het aantal banen groeit nu bijna vier jaar op rij. In deze periode zijn er ruim een half miljoen banen bijgekomen. Gemiddeld waren er in het vierde kwartaal 10,3 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd.

Vooral meer banen voor werknemers
De groei in het vierde kwartaal betrof alleen banen van werknemers. Daarvan kwamen er 58 duizend bij, waarmee het totaal op 8 199 duizend kwam. Dat is de hoogste stand ooit. Het aantal banen van zelfstandigen nam met 1 duizend af tot 2 087 duizend.

Eén op de tien werknemersbanen in de uitzendbranche
De helft van alle banen die er de afgelopen jaren per saldo zijn bijgekomen, kwam voor rekening van de uitzendbranche. Daar deed zich in het vierde kwartaal opnieuw de grootste groei voor (+24 duizend). De uitzendbranche is nu goed voor834 duizend werknemersbanen. Hierdoor is inmiddels één op de tien werknemersbanen een baan in de uitzendbranche.

Ook in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca trok de werkgelegenheid het afgelopen kwartaal verder aan (+14 duizend), net als in de zorg (+11 duizend) en de zakelijke dienstverlening (+11 duizend). In deze bedrijfstakken is de werkgelegenheid het grootst. In de overige bedrijfstakken bleef het aantal banen het afgelopen kwartaal min-of-meer stabiel.

Opnieuw meer werknemers met een vast dienstverband
Het aantal werknemers met een vaste baan was in het afgelopen kwartaal 112 duizend hoger dan een jaar eerder. De toename betrof vooral werkenden met een grote deeltijdbaan of een voltijdbaan. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide eveneens, met 63 duizend. Verhoudingsgewijs was dat een sterkere toename dan de toename van het aantal vaste werknemers. Daardoor was het aandeel werknemers met een vaste arbeidsrelatie in het vierde kwartaal van 2017 toch iets lager dan een jaar eerder.

13 miljard gewerkte uren
Werknemers en zelfstandigen werkten in 2017 in het totaal voor het eerst meer dan 13 miljard uur. In 2000 was dat nog 12 miljard uur. Per baan wordt gemiddeld 24,5 uur per week gewerkt. Omdat een substantiële groep meer dan één baan heeft, zijn werkenden gemiddeld 27,5 uur per week aan het werk, na aftrek van vakantie en ziekte.

Aantal vacatures stijgt verder
Het aantal openstaande vacatures steeg in het vierde kwartaal 2017 met 14 duizend.Hierdoor waren er eind december 227 duizend openstaande vacatures. Dat zijn er 56 duizend meer dan een jaar eerder toen er 171 duizend vacatures open stonden. Inmiddels groeit het aantal vacatures al vierenhalf jaar. Er zijn nu tweeënhalf keer zoveel vacatures als medio 2013, toen de laagste stand bereikt werd (91 duizend vacatures per eind juni 2013). Alleen in 2006-2008 waren er meer vacatures dan nu. Precies tien jaar geleden lag de piek op 249 duizend, 22 duizend meer openstaande vacatures dan nu.

Wil je het gehele artikel van het CBS lezen? Klik dan hier. 

bron:  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/07/arbeidsmarkt-raakt-verder-gespannen